Skip to content →

Aktiv Muslim Posts

Hur du finner det goda i allt

Jag kommer ihåg hur jag som ung brukade se på världen i svart och vitt. Läste jag en bok som var skriven av en författare som jag tyckte var godkänd då var allt han skrev bra. Var det emellertid en författare som jag ogillade då var allt han skrev fruktansvärt dåligt. Idag har jag kommit bort från ett sådant destruktivt tänkande.

Aisha säger ”Det finns god poesi och dålig poesi. Ta det goda och lämna det dåliga.” Ur detta uttalande kan vi härleda en viktig livsprincip. Det är denna viktiga livsprincip som jag lyfter fram och diskuterar i detta poddavsnitt. Livsprincipen som ger mig balans i livet och förmågan att hitta det goda i allt.

Lämna gärna en kommentar kring livsprincipen att finna det goda i allt. Vad tycker du? Har du haft ett svart-vitt tänkande tidigare? Kommentera gärna.

Här hittar du boken Adab al-Mufrad på nätet.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs ”Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

monstrades

 

Leave a Comment

Begränsar slöjan barn från att leka?

Emelie mejlade mig och skrev:

”En liten flicka som bär slöja begränsar hennes möjligheter till att få vara ett barn!”

Hmm… tänkt jag för mig själv 🤔 Hur kan ett tygstycke hindra ett barn från att vara ett barn?
Emelie gav mig svaret lite senare i mejlet. Hon skriver:

”Det gör att de inte kan leka eller simma som alla andra klasskamrater för deras långa kläder fastnar i pedalerna när de ska cykla. De kan helt enkelt inte få vara barn.”

Fastnar i pedalerna 😀 Det lyckades jag med också när jag var en liten pojke. Och jag bar inte hijab (face palm). Vilken looser jag var. Jag var inte ett barn 🙄

Jag tror Emelie borde besöka en sandlåda i Malmö och observera hur barn med olika klädstilar leker tillsammans och har kul. Hijabs, kepsar, shorts och t-shirtar tillsammans.

Beträffande simning så är det löst för länge sedan Emelie. Googla burkini och häpna 😘

Tycker du att slöjan är ett hinder för barn? Skriv gärna i kommentarrutan nedan.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs ”Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

bonehand

Leave a Comment

Så här njuter du av Koranen

Jag brukade läsa Koranen, men kände inte dess sötma. Till den dag då jag föreställde mig att jag hörde den reciteras från Sändebudet. Jag tog ett steg djupare och föreställde mig att jag hörde den från ängeln Gabriel. Jag kände hur sötman fördjupades. Då valde jag att ta den ännu djupare tills jag nådde högsta nivån. Nu läser jag Koranen som om jag hör den från Gud, utan någon mellanhand och jag njuter på ett sätt som jag aldrig gjort tidigare.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs ”Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!
One Comment

Vilka är de rena som Gud älskar?

Gud älskar de som strävar efter att vara rena. I Koranen läser vi: ”Han älskar dem som vill rena sig.” (Koranen 2:222)

Profeten underströk vikten av renhet genom att lära ut att renhet är halva tron.

Vad är renhet? Hur definierar vi renhet i tron?

Tro inte att renhet har endast med kroppens och klädernas renhet att göra. Renhet kan nämligen delas in i fyra nivåer:

Första nivån är själens innersta renhet från allt annat än Gud. När du har tömt själen på allt annat än Gud, då är ditt fokus i livet endast på Gud. Om du når denna nivå då har du förverkligat innebörden av ”Det finns ingen gudom förutom Gud.” Detta är graden av tro hos de sanna rättfärdiga. Att vara renad från annat-än-Gud är hälften av tron. Du kan inte smycka din själ med Gudsåminnelse (dhkir) tills du har blivit renad från andra-än-Gud.

Andra nivån är att rena själens yttre aspekter så som avundsjuka, högmod, hycklerier och hat, för att istället smycka den med rena och goda karaktärsdrag så som ödmjukhet, belåtenhet, ånger, tålamod, fruktan, hopp och kärlek. Detta är graden av tro hos de fromma. Att vara ren från klandervärdiga karaktärsdrag är halva tron.

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs ”Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

Den tredje nivån är att rena kroppsdelarna från synder så som att baktala, ljuga, äta det förbjudna, titta på det motsatta könet med lust, till att istället smycka med artighet och lydnad i alla åtaganden. Att hålla kroppsdelarna rena från det förbjudna är halva tron. Detta är graden av tro hos asketerna.

Den fjärde och sista nivån är att hålla kroppen och kläderna rena från orenligheter för att istället smycka hela kroppen med bugning och nedfallande i den dagliga bönen. Detta är graden av islamisk renhet. Skillnaden mellan troende och icke-troende är i denna bön. Denna renhet är halva tron.

Den fysiska renheten, som alla ägnar uppmärksamhet åt, är den lägsta nivån av renhet. Detta är den lättaste formen av renhet. Egot älskar den eftersom fysisk renhet är behaglig och alla andra kan se det och på så sätt känna till din renhet. Emellertid har egot ingen förtjänst i att själen är ren från avundsjuka, högmod, hyckleri, kärlek till det världsliga och kroppens synder. Människors ögon faller inte på dessa eftersom denna form av renhet endast är synlig för Gud och inte för människorna.

Vilken nivå av renhet eftersträvar du? Skriv gärna några rader i kommentarrutan.

zamzamv

8 Comments

Så här vet du om du älskar Gud!

Alla som tror, hävdar att de älskar Gud. De säger att de älskar Honom mer än allt annat. Det finns emellertid ett avgörande test som gör att du kan veta vem som är sanningsenlig.

Testet är som följer; När ditt ego och dina begär vill något, men Guds lag påbjuder det motsatta. Om du då upptäcker att du är mer benägen att följa Guds påbud än ditt eget ego, då älskar du Honom. Detta kallas även för jihad al-nafs (sv. striden mot egot).

Detta test kan liknas vid en person som älskar två vänner, men som älskar den ena mer än den andra. Om en tvist uppstår mellan hans båda vänner, kommer han ta ställning för den vän som han älskar mest. Detta visar vem han föredrar mest. Det finns inga om och men. Att säga att du älskar Gud har inget värde om uttalandet är en osanning.

Vem älskar du mest? Kommentera gärna!

Vill du lära dig mer om vem Gud är? Gå min kostnadsfria distanskurs ”Allahs 99 namn”. Registrera dig idag!

bonehand

4 Comments

Livet är som ett fartyg som kommer iland på en öde ö

Ett fartyg kommer iland på en öde ö. Människorna på fartyget går iland för att ta hand om sina fysiska behov och rena sig. Kaptenen ropar ut till dem: ”Bli inte försenade. Rena er endast. Fartyget kommer att avgå inom kort.”

Människorna sprider sig över ön. De mer intelligenta renar sig fort och återvänder. De finner fartyget tomt och det är lätt att välja de mer gynnsamma platserna.

En annan grupp människor uppfylls av öns alla underverk medan de står och beundrar de vackra blommorna, fågelsångerna, färgerna och mönstren på småstenarna. När de återvänder till fartyget finner de inga lediga platser och därför får de sitta trångt i ett plågsamt mörkret.

En annan grupp nöjer sig inte endast med att titta på. De samlar några av de vackra, egendomliga och färgrika stenarna och tar med sig dem tillbaka till fartyget. De finner inga bekväma platser att slå sig ner på och därför får de sitta ihoppressade. De hänger de färgrika stenarna och smörblommorna kring sina nackar. Efter en till två dagar skiftar blommorna och stenarna färg och blir mörka. Stanken från blommorna börjar bli obehaglig. De kan inte hitta någon plats att slänga ner dem på. De ångrar vad de hade gjort och tvingas bära sin sorg på sina nackar.

En annan grupp faller offer för öns förtrollning. De går på ön som turister ända tills de kommer så långt ifrån fartyget att de inte hör när kaptenen kallar på dem. De lämnas ensamma på ön tills några av dem går under av hunger och andra av vilda djur.

Den första gruppen är lik de återhållsamma troende och den sista är lik förnekarna som har glömt bort Gud och det Efterkommande livet. ”De sätter det jordiska högre än det eviga livet”. (Koranen 16:107). Bägge grupperna är som rebeller som har behållit trons grunder, men har inte avstått från det jordiska livet. En grupp fann nöje i fattigdom medan den andra gruppen samlade på sig många bekvämligheter ända tills de blev en tung börda.

Vilken grupp vill du tillhöra?

bonehand

3 Comments