7 år ago

Tawhid: tillbedjan av den ende Guden

I denna kurs kommer du få lära dig den viktigaste trosläran i islam, tawhid (Guds enhet). Detta är trosläran som alla Allahs sändebud och profeter bjöd in sina folk till (se Koranen 21:25). Tawhid finner du även i islams första pelare trosbekännelsen, lâ ilaha illa Allah (sv. det finns ingen gudom värd dyrkan förutom Allah).

Kursinnehåll

En av Tawhids aspekter är att all gudstillbedjan skall vändas endast till Allah den Allsmäktige och inte till någon annan. Under kursens kommer du få se hur kristna och hur vissa muslimer som inte har en djup kunskap om sin egen tro begår den grövsta formen av synd, nämligen shirk (avgudadyrkan). Profeten Muhammed – över honom vare frid – varnade för detta när han sa:

“Hylla inte mig lika överdrivet som de kristna gjorde med Marias son. Sannerligen är jag bara en slav, så (hänvisa till mig) istället som Abdullah (Guds tjänare) och Rasullah (Guds sändebud).” (Bukhari och Muslim)

Efter denna kurs kommer din tro på den ende Guden att vara mycket tydligare och du kommer veta vad som strider mot monoteismen. Du kommer få kunskaper som gör att du kan identifiera avgudadyrkan och på så sätt hålla din tro ren.

Följande moment ingår i kursen:

• Om författaren
• Om kursboken
• Varför är denna kurs viktig
• Gravdyrkan – en definition
• Religionens fem grunder för muwahiddin (monoteister)
• Begreppet Tawhid och dess kategorier
• Shirk (avgudadyrkan) – en definition
• Exempel på shirk i katolicismen
• Taqwa (Gudsfruktan) – en definition
• Ibadah (Gudstillbedjan) – en definition
• Budbärarnas gemensamma budskap
• Idén om medlare/talesmän
• Dua (åkallan) är endast för Allah
• Tawakkul (tillit) är endast för Allah
• Helgondyrkan inom kristendomen
• Tawassul – en definition
• Helgedomar och mausoleum
• Frågor och svar
• Med mera…

Författaren till kursboken är al-Imam Muhammad ibn al-Sana’anis (1777-1850) lättförståeliga och utmärkta bok som på arabiska heter Tathir al-I’tiqad ‘an adran al-Ilhad. Boken är översatt till engelska och heter The Purification of Tawhid from the Filth of Deviation. Imamen härstammar från Profetens familj – över honom vare frid och imamen memorerade hela Koranen redan vid tidig ålder. Shaykh Shawkani har sagt följande om imamen:

“Duktigare än sina jämnåriga. Han tog sin rätta plats som den störste lärde i Jemen under hans tid.”

I kursen kommer du få lära dig mer om den islamiska monoteismen och dess motsats shirk som är avgudadyrkan.

Kursen består av 4 lektioner på svenska där varje lektion är ca 45 minuter lång. Föreläsningarna kommer i mp3-format så att du lätt kan överföra dem till din mobiltelefon, dator, mp3-spelare etc.

 

Om läraren

Salih Tufekcioglu driver AktivMuslim.se där han dagligen hjälper människor berika och försköna sina liv genom att undervisa om muslimsk andlighet och tro. Det är hans passioner och något han ständigt strävar att utveckla.

I över 15 år har han utbildat och föreläst om islam för myndigheter, skolor och moskéer, för att skapa broar och ökad förståelse. Läs mer…

“Jag tycker att denna kurs har varit en av den mest viktigaste kursen jag har varit med om. Det är många av våra syskon som glömmer bort vad tawhid står för och därför hamnar de utanför islams principer och detta leder till shirk. Jag fick verkligen lärdom om tawhid al-rububiyyah och tawhid al-ibadah och fick bekräftat att det är detta alla profeter och sändebud informerade om.”
(Susanne)

 

“En mycket lärorik kurs som jag rekommenderar för alla muslimer då det är lätt att hamna i de snedsteg som bror Salih varnar för och därmed riskera den rena tawhid som vi är menade att ha. Tawhid är ju den viktigaste delen i vår tro.”
(Rima)

 

“Jag tyckte att det faktiskt är bra att gå distanskursen för man kan sitta i lugn och ro, lära lyssna och lyssna till lektionerna när man vill på dygnet.”
(Scipe)

 

“Verkligen bror Salih är mashAllah mycket duktig och kan mycket. Det bästa med hans föreläsningar är att han vet hur han ska fånga ens uppmärksamhet. Jag måste säga att hans föreläsningar var de man såg fram emot mest varannan vecka… Rekommenderar starkt att man går den kursen. Mycket givande och bra kurs. Barak Allah fikom.”
(Hiba)

Så här köper du kursen

 

Vid frågor mejla info@aktivmuslim.se eller smsa 0739098609 (whatsapp/viber).

Tack för att du beställer distanskursen och för ditt stöd!

Written by admin

Kvalitativa distanskurser som tar din tro till nya höjder och ökar din kärlek till Gud och Sändebudet.

Tags

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

One Thought on “Tawhid: tillbedjan av den ende Guden”

  1. Kursen ‘Tawhid: tillbedjan av den ende Guden’ har varit väldigt intressant och lärorikt på det sättet att man lär sig hur så många gör olika misstag omedvetet och kanske t.o.m. medvetet när det kommer till Tawhid. Jag visste inte så mycket om detta ämne innan föreläsningarna… Fast under Salihs föreläsningar fick jag veta så mycket mer. Allt som Salih sa, sa han med fakta ur den heliga Koranen. Det gjorde mig glad eftersom många pratar utan någon som helst fakta… Det jag också är glad över är att om någon frågar mig om Tawhid idag så kan jag svara mer än vad jag kunnat tidigare…