7 år ago

Sändebudet ﷺ som om du såg honom

"Ditt liv och ditt handlande är ett lysande (exempel)." (Koranen 68:4)